Alles is cyclisch

Tijdens een coach of therapiesessie maak ik graag een filosofisch uitstapje met mijn cliënten. Als het je leuk lijkt, neem ik jou ook even mee.

In onze samenleving worden tijd en ontwikkeling meestal beschouwd als iets linieairs: iets dat van A naar B gaat, met een duidelijk begin- en eindpunt.

 • We staan ’s ochtends op en gaan ’s avonds weer naar bed.
 • We worden geboren en we gaan dood.
 • We hebben een verleden achter ons en een toekomst voor ons.
 • Wat gisteren is gebeurd, is vandaag voorbij.
 • Als we nu iets doen, kunnen we straks ons doel bereiken.

Maar klopt dit eigenlijk wel? Is dit wel het hele verhaal? Of zijn die rechte stukjes van A naar B slechts kleine onderdeeltjes van een groter geheel, dat we pas kunnen zien wanneer we de tijd nemen om uit te zoomen?

Denk bijvoorbeeld eens aan een dag. Die begint om 0:00 uur en eindigt om 23:59 uur. En dan telt de klok niet gewoon door, maar begint ineens opnieuw bij 0:00 uur. Begint opnieuw! Het herhaalt zich dus, steeds opnieuw. Het blijkt een cyclus.

Of wat dacht je van een jaar? We nummeren onze jaartallen lineair: we begonnen ooit bij het jaar nul en zijn ondertussen in 2021. Maar ieder jaar doorlopen we wel dezelfde 365 dagen, 52 weken, 12 maanden, 4 seizoenen. Ook dat herhaalt zich, steeds opnieuw. Een cyclus.

Niet voor niets is de gemiddelde klok rond; een perfecte verbeelding van de cyclische ware aard van de tijd.

Zoals de klok 12 uren kent en een jaar 12 maanden, zo kunnen we een mensenleven opdelen in 12 fases, van conceptie tot aan de dood. En het meest wonderlijke is dan natuurlijk dat na fase 12, de dood -die voelde als een eindpunt- we toch weer overgaan in fase 1, een nieuw leven.

Ik zal je heel kort iets vertellen over de levensfases.

 • Fase 1 is een moment van absolute rust tussen 2 levens in.
 • Fase 2 behelst de conceptie en de periode in de baarmoeder, een pril stadium.
 • Tijdens fase 3 komen we in beweging en worden we geboren.
 • Fase 4 is onze vroegste jeugd, waarin het veilig hechten van levensbelang is.
 • Fase 5 gaat over de basisschoolleeftijd, waarin we het voorbeeld van onze ouders en docenten volgen zodat we steeds zelfstandiger leren te zijn.
 • Als puber in fase 6 kiezen we nieuwe rolmodellen en ontdekken we steeds meer wat we zelf wel en niet willen.
 • Fase 7 gaat over de adolescentie, een periode waarin we steeds meer bewustzijn ontwikkelen, over onszelf, de ander en het leven.
 • Fase 8 is de jongvolwassenheid waarin we ons leven krachtig en vol enthousiasme vormgeven naar onze eigen wensen.
 • Fase 9 is de volwassenheid waarin we de vruchten plukken van ons harde werk: we hebben een huis, een gezin en een carrière.
 • Fase 10 is de periode van senioriteit, maatschappelijk en privé. We kijken terug en laten los wat ons niet meer dient.
 • Gedurende fase 11 doet de ouderdom zijn intrede en we verliezen onze ‘vorm’.
 • Fase 12 gat over ons sterven, we verbinden met het licht.

Is dat niet mooi? Te beseffen dat ieder mensenleven deze fases kent. Herken jij waar je nu bent? En waar je al bent geweest?

En wat nog mooier is. Deze fases doorlopen we ook ieder jaar: fase 1 is dan januari, het rustpunt, hartje winter. Fase 4 is april, het jonge leven, de lente. Fase 7 valt in juli, volop in bloei, de zomer en fase 10 is oktober, loslaten, de herfst.

Zelfs per dag doorlopen we deze fases. We slapen in fase 12 en 1, ontwaken in fase 2, staan op in fase 3, beginnen aan onze dag in fase 4, doorlopen de ochtend en middag in de fases 5 t/m 9, om in fase 10 de dag los te laten en aan onze avond te beginnen. En in fase 11 lossen we heerlijk op in onze droomwereld.

Overal in de natuur zien we deze cyclus van opbouw en destructie, sterven en wedergeboorte terug: in de seizoenen, in de maanfases, binnen onze menstruatiecyclus, in de getijden. De planten, bomen, dieren en oceanen doen allemaal mee. Sterker nog, alle planeten doen mee, de hele kosmos doet mee! Zowel op micro- als op macroniveau is er geen ontkomen aan.

Tijdens mijn coaching of therapie grijp ik vaak terug op deze natuurwet. Wanneer we begrijpen dat alles cyclisch is, kunnen we onze persoonlijke fases van opbouw en destructie beter herkennen. En daarmee ontdekken we ook de tijdelijke aard van onze ups en downs: die moeilijke fase zal altijd weer overgaan in een fase van flow. En die flow zal niet eeuwig duren, dat is nu eenmaal de natuur der dingen. Het relativeert enorm en geeft berusting.

Wil jij deze fases wel eens beter leren kennen? Dan wil je misschien deelnemen aan mijn online jaarprogramma! Iedere maand verdiepen we ons in een fase, met de seizoenen meebewegend. Natuurlijk doen we dat op een creatieve manier, iedere maand krijg je 5 opdrachten om de thema’s van die fase te onderzoeken voor jezelf. En, omdat alles nu eenmaal cyclisch is, is onze vaste werkvorm de mandala!

Ik weet nooit helemaal zeker, gaat het programma nu over de fases en leer je onderweg mandala’s tekenen… of gaat het om de mandala’s en ontdek je gaandeweg alles over de fases? Het maakt niet uit, beide onderwerpen passes perfect en versterken elkaar.

En omdat een cyclus geen begin- en eindpunt heeft, kun je iedere maand instromen. Hier vind je alle informatie en kun je je aanmelden!

Het Maanatelier
Wynserdyk 39
8734 GE Easterein

06-43043187
marion@hetmaanatelier.nl
KvK: 32165939
BTW: NL002173532B81

VERHUISBERICHT

Vanaf 01-01-2022 is het nieuwe adres

Atelierpraktijk voor Kunstzinnige Counseling
Wynserdyk 37
8734 GE Easterein

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief